Yhteistyö

Vaikuttavuutta yhteistyöllä

Ympäristönsuojelu tarvitsee yhteistyötä. Teemme yhteistyötä eri ympäristöalan toimijoiden ja muiden rahoittajien kanssa.

Säätiömme on perustajajäsen Ympäristötiedon foorumissa, jonka toimintaa rahoitamme yhteistyössä Koneen Säätiön kanssa. Ympäristötiedon foorumin toiminnanjohtaja ja koordinaattori ovat työsuhteessa Säätiöön ja foorumin toimisto sijaitsee Nessling Nestissä. Ympäristötiedon foorumi tarkoituksena on edistää tieteellisen ympäristötiedon käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa edistämällä tiedon tuottajien ja käyttäjien välistä vuorovaikutusta.

Nesslingin Säätiö on mukana säätiöiden Post Docs in Companies (PoDoCo) yhteistyöohjelmassa, jonka tavoitteena on edistää tohtoreiden työllistymistä yrityksiin ja parantaa Suomen elinkeinoelämän kykyä uudistua pitkäjänteisesti ja kunnianhimoisesti. PoDoCo -projektin kokonaispituus on 1-2 vuotta ja se jakautuu kahteen 6-12 kuukauden osaan. Aluksi on säätiörahoitteinen tutkimusvaihe ja sitä seuraa saman pituinen yrityksen rahoittama soveltava vaihe. PoDoCoa voi hyödyntää toimialariippumattomasti mikä tahansa yritys ja siihen voi ilmoittautua kuka tahansa väitöskirjan vastikään tehnyt tai lähiaikana väittelevä henkilö.

PoDoCo -ohjelman myöntämät apurahat on tarkoitettu uusia uria aukovan tutkimukseen aiheesta, joka on elinkeinoelämän kannalta potentiaalisesti relevantti. Ohjelman puitteissa tohtori ja yrityskumppani voivat yhdessä ideoida tutkimushankkeen, johon voi hakea rahoitusta mukana olevilta säätiöiltä. Säätiöt myöntävät ohjelmaan valituille työskentelyapurahan vuodeksi tai puoleksi vuodeksi. Vuosiapurahan suuruus on 28.000 euroa.

Säätiö on aktiivisena jäsenenä Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnassa, joka on suomalaisten apurahanjakajien yhdistys ja Suomen ainoa säätiöiden etu- ja tukijärjestö. Neuvottelukuntaan kuuluu tällä hetkellä 180 jäsentä. Nesslingin Säätiö on sitoutunut noudattamaan Hyvää säätiötapaa.

Olemme innokkaita lisäämään säätiöiden välistä yhteistyötä. Säätiö on tehnyt viime vuosina yhteistyötä mm. Baltic Sea Action Groupin, Kaute Säätiön, Koneen Säätiön sekä Tiina ja Antti Herlinin Säätiön kanssa.

Olemme avoimia uusille yhteistyöehdotuksille!  Ota yhteyttä: minttu.jaakkola@nessling.fi