Vaikuttava tutkimus

Ratkaisut artikkeleista ja raporteista
ulos luontoon

Hyllyssä pölyttyvä tutkimusraportti tai -artikkeli ei auta ympäristöämme voimaan paremmin. Tutkimuksen vaikuttavuus syntyy siitä, että tutkimuksen aihe on tätä päivää, tutkimuksesta kerrotaan yleisölle ja tiedon käyttäjille koko tutkimusprosessin ajan ja tutkimustulokset saadaan mukaan päätöksentekoon.

Ympäristötutkimuksessa vaikuttavuutta on se, että ympäristön- ja luonnonsuojelu saa tutkimuksesta uusia keinoja, voimaa ja tukea.

Vaikuttavaa tutkimusta ei ole ilman viestintää ja vuorovaikutusta. Säätiö kannustaa tutkijoitaan aktiivisesti työskentelemään yhteistyössä hankkeen sidosryhmien kanssa sekä viestimään hankkeistaan, ja tukee tutkimuksen lisäksi ympäristötutkimuksesta tiedottamista ja ympäristökonferenssien ja -seminaarien järjestämistä.

Säätiö järjestää itse ympäristösymposioita, joissa käsitellään ajankohtaisia ympäristönsuojeluun liittyviä aiheita sekä toimii Ympäristötiedon foorumissa. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa auttaa tutkimusta saamaan enemmän vaikuttavuutta.

Tutkimusta kaloista ja hajottajaeläimistä uusimpiin teknisiin keksintöihin

Säätiö on toimintansa aikana myöntänyt apurahoina yli 50 miljoonaa euroa erilaisiin ympäristönsuojelua tukeviin tutkimuksiin ja muuhun toimintaan. Viime vuosina apurahojen myöntämisessä on painotettu erityisesti hankkeiden ratkaisuhakuisuutta ja yhteistyötä eri tahojen kesken. Rahoituspäätösten tärkeimpiä kriteerejä ovat tulosten sovellettavuus ympäristönsuojelussa, ja hankkeessa tehttävä viestintä ja yhteistyö eri tahojen kanssa.

Nesslingin Säätiö on teettänyt toiminnastaan vaikuttavuusarvioinnin, joka on luettavissa täällä.

Kokoomaraportit

Lue, mitä säätiön rahoittama tutkimus on saanut aikaan.