Tätä ratkaisen: Santtu Mikkonen selvittää, miten hiukkaspäästöt todella vaikuttavat meihin

Kirjoittanut: Nesslingin Säätiö | lokakuu 9, 2017 | Kategoriassa: Tätä ratkaisen

Santtu Mikkonen on tilastotieteilijä, joka tutkii ilmakehään liikenteestä ja puun polttamisesta joutuneita pienhiukkasia. Aihe on juuri nyt kuuma. Puun pienpolton päästöjä rajoittava Ecodesign-direktiivi astuu voimaan vuonna 2022. Ennen sitä pitää selvittää, miten hiukkaset oikeasti vaikuttavat elämäämme.

Tätä ratkaisen -sarjassa esittelemme säätiön apurahansaajia. Vuoden 2016 lopussa myönsimme yhteensä 800 000 euroa kolmelle kaksivuotiselle projektille, jotka ovat ajankohtaisia ja tuottavat skaalautuvia ratkaisuja ympäristönsuojeluun. Ensimmäisenä niistä esittelyvuorossa on Santtu Mikkosen (Itä-Suomen yliopisto) hanke.

Santtu Mikkonen

Kuva: Sakari Piippo

“Työni on selvittää, miten eri polttolähteiden päästöt vaikuttavat ihmiseen ja ilmastoon. Aina kun jotain poltetaan, syntyy päästöjä. Oli kyseessä sitten auto, takka tai saunan kiuas. Lisäksi sillä on merkitystä, millaista polttoainetta niissä poltetaan ja sillä, miten poltossa syntyvät päästöt reagoivat jo ilmakehässä olevien hiukkasten ja kaasujen kanssa. Tämän selvittääksemme meidän on luotava laboratorioon mahdollisimman hyvin ilmakehän prosesseja simuloivat olosuhteet.

Teemme sen yliopistomme laboratoriossa, johon voimme luoda kontrolloidut olosuhteet, jotka ovat hyvin lähellä ulkoilmaa. Laboratorioomme mahtuu ajamaan auton, josta voimme johtaa pakokaasuja kammioon, jossa ilmakehää simuloidaan. Tässä kolme metriä korkeassa, leveässä ja syvässä kuutiossa paistaa jopa aurinko. Sitä nimittäin valaistaan UV-valoilla, jotka vastaavat auringon säteitä ilmakehässä. Voimme myös tuoda laboratorioon takan tai saunan kiukaan ja tarkastella niiden päästöjä. Kun kammioon johdetaan päästöjä autosta tai kiukaasta, siellä alkaa tapahtua kemiallisia reaktioita. Mittaamme reaktioissa muuntuvien päästöjen pitoisuuden ja kemiallisen koostumuksen ja pystymme arvioimaan niiden myrkyllisyyden.

Tutkimuksemme on laaja yhteistyö eikä sen tekeminen olisi mahdollista ilman eri alojen osaajia. Olen kyllä nähnyt, kun päästömittauksia tehdään laboratoriossa, mutta en osaisi lainkaan käyttää mittauslaitteita. Minun tehtäväni on sen sijaan käsitellä saatua dataa, tehdä siitä laskelmia ja selvittää, miten päästöt vaikuttavat meihin. Yhteistyökumppaneinamme on lisäksi takka- ja kiuasvalmistajia, jotka hyötyvät suoraan siitä, että teemme mittauksia heidän laitteillaan. Kun päästörajoitukset tulevat voimaan, heillä on jo tiedossa, millaista tuotekehittelyä heidän tuotteensa saattavat vaatia.

Työ on tärkeää tehdä juuri nyt. Biomassa on kovassa huudossa ja sitä markkinoidaan hyvänä, uusiutuvana energianlähteenä. Valmisteilla on lisäksi päästörajoituksia puun pienpolttamiseen, ja EU-direktiivin odotetaan astuvan voimaan vuonna 2022. Rajoitukset koskisivat esimerkiksi uusia puulämmitteisiä takkoja ja kiukaita. Ennen kuin voimme tehdä päätöksiä rajoituksista tai olla täysin varmoja biomassan turvallisuudesta, meidän täytyy tietää päästöjen todelliset vaikutukset. Esimerkiksi yksittäisen mökkisaunan päästöt ovat kohtalaisen harmittomia, mutta pakkaspäivänä puulämmitteisellä pientaloalueella päästöt ovat jo huomattavia.

Tutkimani hiukkaset ovat niin pieniä, että joku voi ihmetellä, miten ne voivat olla niin vaarallisia. Mutta ne ovat vaarallisia juuri siksi, että ovat pieniä. Tutkin hiukkasia, jotka ovat nanometrin eli millimetrin miljoonasosan kokoisia. Esimerkiksi 50 nanometrin kokoinen hiukkanen pystyy tunkeutumaan syvälle ihmisen keuhkoihin ja, koostumuksestaan riippuen, aiheuttamaan tulehduksia tai soluvaurioita.

Tutkimukseni yksi lopputulos on kaikkien vapaasti hyödynnettävä työkalu, joka perustuu kehittämääni päästövaikutusten mittausmalliin. Työkalua voidaan käyttää päätöksenteon tukena, kun on tarvetta arvioida eri päästöjen terveys- ja ilmastovaikutuksia. Tutkimus hyödyttää päästörajoituksia määritteleviä päättäjiä niin kansallisella kuin EU-tasollakin.

Kun teen juuri tätä työtä, minusta tuntuu, että voin oikeasti vaikuttaa asioihin. Vaikka olisin vain pieni ratas isossa koneistossa, olen silti merkityksellinen osa sitä.”

Santtu Mikkonen tutkimus Polttoprosessien kaasu- ja pienhiukkaspäästöjen vaikutukset ilmastoon ja ihmisten terveyteen – Kausaalisten vaikutusten malli työkaluna ympäristövaikutusten arvioinnissa on yksi kolmesta projektirahoitushaussa rahoitetuista hankkeista.

Kaikki vuoden 2017 apurahansaajat näet täältä.

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajantasalla ja saat uusimmat artikkelit suoraan sähköpostiisi.