Säätiö

Luontoa rakastava autotehtailija–
Nesslingin säätiön tarina

Pro aere, aqua, terra. Ilman veden ja maan puolesta. Latinankieliseen tekstiin tiivistyy Maj ja Tor Nesslingin perintö, rakkaus luontoon ja halu säilyttää se tuleville sukupolville. Mutta kuinka moni uskoisi, että ympäristönsuojelulle omistautuneen säätiön taustalta löytyy autotehtailijapariskunta? Tor Nessling rentoutui niin auton ratin takana kuin luonnon helmassa.

Lue koko tarina

Ympäristötutkimuksen edelläkävijät

Nesslingin säätiö perustettiin tukemaan ympäristönsuojelua jo ennen kuin Suomessa oli ympäristöministeriö, yliopistovirkoja ympäristötieteissä tai ympäristönsuojelulakeja. Säätiö on edelläkävijä, joka kuuluu tänä päivänä maamme suurimpien yksityisten ympäristötutkimuksen rahoittajien joukkoon.

Nesslingin säätiö julkaisi ensimmäisenä tutkimusta rahoittavana säätiönä selvityksen oman rahoituksensa vaikuttavuudesta vuonna 2012. Raportin mukaan säätiölle 40 vuotta sitten asetettu tehtävä on edelleen ajankohtainen ja säätiö on erittäin merkittävä ja arvostettu ympäristötutkimuksen rahoittaja.

Lue koko vaikuttavuusarviointi

Säätiön hallinto ja toiminta

Säätiön hallitus päättää sekä säätiön talouteen että tutkimuksen tukemiseen liittyvistä kysymyksistä. Säätiön varainhoidosta vastaa ja varainhoitoon liittyvät kysymykset valmistelee ja esittelee hallitukselle sivutoiminen asiamies. Säätiön tutkimuspolitiikasta, yhteistyöstä ja tiedotuksesta vastaa päätoiminen tutkimusjohtaja, joka valmistelee ja esittelee hallitukselle apurahojen jaon ja tuettavaan tutkimukseen liittyvät linjaukset. Apurahojen jaon valmistelee asiantuntijalautakunta, jonka jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Asiantuntijalautakunnan jäsenet edustavat korkeaa ympäristönsuojelun asiantuntemusta ylipistojen, tutkimuslaitosten, talouselämän ja ympäristöhallinnon piiristä. Säätiön toiminnasta julkaistaan vuosittain toimintakertomus.

Tutustu tarkemmin säätiön toimintaan