Ohjeet apurahan hakemiseen 2018

Järjestimme 15.6. apurahainfon, joka on kokonaisuudessaan katsottavissa alta. Tähän blogikirjoitukseen olemme kasanneet apurahainfossa nousseita kysymyksiä ja hyödyllisiä linkkejä apurahan hakua varten.

Nesslingin Säätiön vuotuinen apurahahaku on auki 13.8.–14.9.2018.

Säätiön rahoituksella tuetaan ensisijaisesti ratkaisuhakuisia postdoc- ja väitöskirjahankkeita, joiden tulokset vaikuttavat ympäristönsuojeluun systeemisesti ja skaalautuen. Tuemme myös ympäristötiedon viestintää ja jalkauttamista yhteiskuntaan.

Säätiömme on uudistanut strategiaansa vuosille 2018–2022. Ympäristöhaasteet ovat monitieteisiä ilmiöitä, joten niiden ratkaisemiseksi tarvitaan kaikkia tieteenaloja. Siksi kannustamme tutkijoita tieteen rajoja rikkoviin yhteistyömuotoihin. Myös muissa kuin tutkimushankkeissa yhteistyö eri toimijoiden kesken on etu. Hakea voivat niin väitös- kuin postdoc-tutkijat, mutta tänäkin vuonna painotamme jo väitelleiden tutkijoiden hakemuksia.

Säätiön tutkimus ja muu tuettu toiminta jaetaan syksyn 2018 haussa viiteen ilmiöön, joihin liittyviä ratkaisuja hakijat ehdottavat. Hanke voi ratkaista myös useampaa alla mainittua ilmiötä.

  1. Ilmastonmuutos
  2. Luonnon monimuotoisuuden väheneminen
  3. Luonnonvarojen käytön kestävyys
  4. Vesiriskit
  5. Elinympäristön kemikalisoituminen ja pilaantuminen

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä


Miten Nesslingin säätiö suhtautuu siihen, että post doc -vaiheen tutkija hakee rahoitusta itselle uudenlaiseen työhön? (esim. tutkimusmenetelmät, joita ei ole ennen käyttänyt, lähialojen tutkimus)
Positiivisesti. Tutkijan liikkuvuus on meille etu, oli kyse sitten aiheiden tai organisaatioiden välillä liikkumisesta. Voiko apurahaa hakea työryhmälle?
Yhdistys tai työryhmä voi hakea apurahaa viestintään ja tiedon jalkauttamiseen, mutta ei tutkimukseen. Tutkin kestävyyden merkityksen rakentumista, onko tämä aihe säätiön rahoituksen alueella?
Tämän voi lukea systeemiseksi ratkaisuksi, joka liittyy moneen ilmiöön, joita pyydämme ratkaistavaksi. Tärkeää on, että tuot hakemuksessa selkeästi ilmi, miten tämä sopii kriteereihimme.
Voiko apurahaa hakea, jos tietää valmistuvansa vuoden loppuun mennessä maisteriksi ja väitöskirjapaikka on löytynyt?
Kyllä voi.
Kuinka konkreettisesti ympäristönsuojelu ymmäretään haussa? Rahoitetaanko myös sellaisia hankkeita, jotka pyrkivät ennaltaehkäisemään ympäristövahinkoja ja ratkaisemaan ympäristöhaasteet osana laajempaa yhteiskunnallista muutosta, esim. kulutus- ja tuotantorakenteiden muutoksen kautta?
Kyllä voimme rahoittaa tällaisia hankkeita. Tarvitsemme myös kulttuurisia ratkaisuja teknisten ratkaisujen rinnalle.
Voiko rahoitettava toiminta sijoittua ulkomaille eli esimerkiksi Beniniin Länsi-Afrikkaan, kun kyseessä on suomalais-afrikkalainen yhteistyö?
Jos pystyt hakemuksessasi perustelemaan, miten tutkimuksestasi saatava tieto on sovellettavissa Suomeen, niin voimme rahoittaa tämän tyyppistä tutkimusta. Miten tutkimustieto vaikuttaa yhteiskunnallisiin päätöksentekijöihin tai vaikka yrityksiin Suomessa?
Jos minulla on jo rahoitus osalle seuraavaa vuotta, voinko saada apurahaa teiltä?
Apurahan maksatusta ei tarvitse aloittaa heti, vaan sitä voi siirtää enintään vuodella eteenpäin. 

Hyödyllisiä linkkejä

Tutustu aina huolella hakuohjeisiin ja apurahan kriteereihin ennen hakemuksen täyttämistä. Joka vuosi joudumme hylkäämään hakemuksia, jotka eivät vastaa ohjeisiin tai täytä kriteereitä.

Lue blogikirjoituksemme siitä, miten rahoitetut hankkeet valitaan.

Tutustu aiemmin rahoittamiimme hankkeisiin.


Mikä on sinun ympäristösi? Mitä sinä ratkaiset? Onnea hakuun!

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajantasalla ja saat uusimmat artikkelit suoraan sähköpostiisi.

Lisää aiheesta