Testamenttilahjoitus

Maj ja Tor Nesslingin Säätiö perustettiin vuonna 1972, jolloin tarvittiin ympäristötutkimuksen osaamiskentän laajentamista ja lisää tutkijoita. Säätiön yli 45 toimintavuoden aikana paikallisista ympäristöhaasteista on loikattu globaaliin mittakaavaan. Ihmiskuntaa ja maapallon ekosysteemejä haastavat toisiinsa kytkeytyneet megatrendit: ilmastonmuutos, elinympäristöjen ja lajien katoaminen, ympäristön saastuminen ja pilaantuminen, luonnonvarojen kestämätön käyttö, väestönkasvu ja kaupungistuminen. Kaikki edellä mainitut ovat haasteita, joihin tarvitaan ratkaisuja nyt.

Testamenttilahjoitukset ovat verovapaita. Maj ja Tor Nesslingin Säätiö ei voi edunsaajana tarjota juridista apua testamentin laatimiseen.

Mikäli olette kiinnostuneita testamenttilahjoituksesta, ottakaa yhteys Säätiön hallintojohtajaan, Jarmo Hirvoseen, jarmo.hirvonen@nessling.fi tai +358 500 811 521.