Jämsä Johanna

Luonnon arvopohjaiset hyvinvointivaikutukset – ja miten edistää niitä kaupunkisuunnittelulla?Tavoite on tutkia, miten luonto tukee kaupunkilaisten arvopohjaista hyvinvointia eli merkityksellisyyden kokemusta; mielenterveyttä tukevia ajatusmalleja; voimaannuttavia tekijöitä kuten toimijuuden kokemusta sekä sosiaalisia suhteita. Näitä kutsutaan hyvinvointitutkimuksen alalla eudaimonisiksi hyvinvointivaikutuksiksi, ja ne ovat vielä vähän tutkittuja luontokontekstissa. Tavoitteena on kartoittaa, millaiset luontoalueet tuottavat eudaimonisia hyvinvointihyötyjä, jotta näitä alueita voidaan vaalia kaupunkisuunnittelussa kaupunkirakenteen tiivistämispaineen alla.