Holopainen Sari

Kohti muuttoreittitasoista sopeutuvaa sorsakantojen hoitoa EuroopassaTutkimuksessa rakennetaan Eurooppaan soveltuvaa muuttoreittitasoista sorsien populaatiomallia, jota voidaan käyttää sopeutuvan kannanhoidon suunnittelussa. Hanke keskittyy sisävesien sorsalajeihin niiden merkittävän riista-aseman takia.