Hallitus esittäytyy: Simo Honkasen mukaan polttoaineet edustavat ympäristönsuojelussa ongelmaa ja ratkaisua

Neste Oyj:n vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Simo Honkanen seuraa työkseen ympäristönsuojelun toiminta- ja tutkimuskenttää. Vuoden alusta hän on ollut mukana myös Nesslingin Säätiön hallituksessa. Nyt Honkanen kertoo, miten energiayhtiöt, polttoaineet ja ympäristönsuojelu sopivat yhteen.

Simo Honkanen, miten päädyit Nesslingin Säätiön hallitukseen?

”Työssäni on paljon yhtymäkohtia Säätiön toimintaan. Seuraan työkseni samoja aiheita, joihin Nesslingin Säätiön toiminta keskittyy: Miten jättää jälkipolville parempi ympäristö? Mikä on teollisuuden rooli muutoksessa? Säätiö on merkittävä suomalainen toimija ympäristönsuojelussa, ja sen kautta avautuu myös tärkeä näkökulma alan tutkimukseen. Olin hyvin ilahtunut, kun Säätiöstä otettiin minuun yhteyttä. Lähdin hyvin mielelläni mukaan hallitukseen.”

Mikä on roolisi säätiön hallituksessa?

”Olen mukana hallituksen normaalissa toiminnassa, eli esimerkiksi päättämässä toimintaa koskevista linjauksista. Yritykset ja erilaiset julkiset toimijat, kuten säätiöt ja tiedeyhteisö, tekevät yhä enemmän yhteistyötä, kun ne haluavat toiminnalleen parasta mahdollista vaikuttavuutta. Toivon, että voin osaltani vahvistaa Säätiön toiminnan vaikuttavuutta tuomalla kansainvälisen teollisuusyrityksen näkökulmaa hallituksen työskentelyyn. Kaupunkien ja tiedeyhteisön rinnalla vastuullisten yritysten rooli ympäristönsuojelussa on nykyään iso.”

Mitä työsi Nesteellä sisältää?

”Neste on maailman suurin jätteistä ja tähteistä uusiutuvia polttoaineita valmistava yritys. Vastaan yhtiön vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhteiden alueesta. Työssäni muun muassa seuraan, millaisia vaatimuksia ja odotuksia kuluttajat ja lainsäätäjät kohdistavat meille ja muille alalla toimiville yrityksille. Lisäksi kartoitan, miten energiayhtiöt ja muut monikansalliset yritykset vaikuttavat ilmasto- ja ympäristöongelmien ratkaisemiseeen. Näistä asioista käyn myös vuoropuhelua erilaisten järjestöjen ja intressiryhmien kanssa.”

Viimeinen, polttava kysymys: miten polttoaineet ja ympäristönsuojelu sopivat yhteen?

”Oman elämäntavan ja muiden valintojen tarkastelu ovat tärkeitä asioita. Globaalilla tasolla niiden rinnalle tarvitaan myös muita laajempia ratkaisuja. Vastuullisilla yrityksillä on tärkeä rooli niiden kehityksessä.

Ilmastoratkaisuja tarvitaan nopeasti. Liikenne on erittäin suuri ilmastohaaste ja erilaisia ratkaisuja liikenteen päästöjen alentamiseen tarvitaan pikaisesti. Sähkön osuus liikenteen energiamuotona kasvaa tulevaisuudessa varsinkin kaupunki- ja henkilöautoliikenteessä. Samaan aikaan esimerkiksi raskasta liikennettä on vaikea sähköistää eikä lentoliikenteelle ole näkyvissä uusia energiaratkaisuja. Siksi tarvitaan uusiutuvia polttoaineita, jotka ovat nopea ja hyvä ratkaisu.

Esimerkiksi tähteistä ja jäte-eläinrasvoista valmistetut biopolttoaineet ovat yksi hyvä ratkaisu. Ne edustavat kustannustehokasta kiertotaloutta ja niillä liikenteen hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää jopa 90 prosenttia.”