Ympäristödialogeja

Minä väitän: Ilmastonmuutos on torjuttava metallien riittävyyden ehdoilla

Kirjoittanut: Ari Jokilaakso | toukokuu 26, 2021 | Kategoriassa: Ympäristödialogeja

Ilmastonmuutoksen torjunta ja liikenteen sähköistyminen onnistuu vain metallien riittävyyden ehdoilla sekä vähentämällä kulutusta ja energian käyttöä. Väitän että liikkumisen sähköistäminen ja sähkön tuottaminen tuulivoimalla edellyttää metallien tuotannon lisäämistä enemmän kuin on mahdollista. Väitän myös, että tarvitaan kokonaisvaltaista tarkastelua kestävän ratkaisun löytämiseksi.

Minä väitän: Valtioiden on otettava ilmastovastuu ja energiayhtiöiden on noudatettava sääntöjä

Kirjoittanut: Ympäristödialogeja | marraskuu 9, 2020 | Kategoriassa: Ympäristödialogeja

Väitän, että valtioiden ja julkisen sektorin on otettava vastuu ilmastokriisissä. Väitän myös, että valtioiden tulisi vastata energiamurroksesta aiheutuvista kustannuksista. Energiayhtiöiden vastuulla on puolestaan noudattaa voimassa olevia sääntöjä. Näiden sääntöjen on oltava selkeitä ja ennakoitavissa. Energiayritysten tekemät investoinnit on suojattava vaikeasti ennakoitavilta poliittisilta muutoksilta, silloinkin kun kyseessä on tärkeät ja kiireelliset uhat, kuten ilmastonmuutos.