Ratkaisuja- blogi

Nesslingin Säätiön blogi tarjoaa tuoretta tutkimustietoa ja toimintaa ympäristön puolesta. Ratkaisuja- blogia tuottavat Nesslingin Säätiön apurahatutkijat ja säätiön ihmiset. Säätiötä koskevat ajankohtaiset uutiset ilmestyvät myös tässä osiossa. Ajankohtaiset uutiset päivittää säätiön tutkimuspäällikkö.

Deep subsurface fungal expedition

Deep subsurface fungal expedition

|

It has been said that “the future is fungi”, but the use of fungi has already long traditions. Our grantee Maija Nuppunen-Puputti tells us why we should hunt for underground fungi.

How we’re promoting change – the new Nessling Foundation grantees are here!

|

In 2020, the Nessling Foundation awarded grants to projects that promote a holistic change in our current way of life.

The textile industry needs good examples of circular economy thinking

The textile industry needs good examples of circular economy thinking

|

A project led by Sini Suomalainen helps businesses understand the countless possibilities of recycled textiles.

Without pollinators, there will be no crops

Without pollinators, there will be no crops

|

Our new grantee Traci Birge wants to make all Finnish farms pollinator-friendly.

Games help in the fight against climate change

Games help in the fight against climate change

|

Our new grantee Daniel Fernandez Galeote’s research combines games and climate change.

Nesslingin Säätiö jatkaa yhteistyötä Carbon Action -alustalla

|

Miten kasvilajiston monimuotoisuus vaikuttaa viljelymaiden kykyyn sitoa hiiltä ilmakehästä ja edesauttaa maanviljelyn kestävyyttä? Säätiön rahoituksella käynnistynyt TWINWIN -hanke pureutuu tähän… Lue koko artikkeli »

Näin edistämme muutosta – Nesslingin Säätiön uudet apurahansaajat ovat nyt täällä!

|

Nesslingin Säätiö myönsi vuonna 2020 apurahaa hankkeille, jotka edistävät nykyisen elämäntapamme kokonaisvaltaista muutosta.

Tekstiiliteollisuus tarvitsee hyviä esimerkkejä kiertotalousajattelusta

Tekstiiliteollisuus tarvitsee hyviä esimerkkejä kiertotalousajattelusta

|

Sini Suomalaisen johtama hanke auttaa yrityksiä ymmärtämään kierrätystekstiilien lukemattomat mahdollisuudet.

Tulevaisuuden satoa ei ole ilman pölyttäjiä

Tulevaisuuden satoa ei ole ilman pölyttäjiä

|

Traci Birge haluaa muuttaa kaikki Suomen maatilat pölyttäjäystävällisiksi.

Pelit auttavat ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä

Pelit auttavat ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä

|

Uuden apurahansaajamme Daniel Fernandez Galeoten tutkimuksessa yhdistyvät pelit ja ilmastonmuutos.

Minä väitän: Valtioiden on otettava ilmastovastuu ja energiayhtiöiden on noudatettava sääntöjä

|

Väitän, että valtioiden ja julkisen sektorin on otettava vastuu ilmastokriisissä. Väitän myös, että valtioiden tulisi vastata energiamurroksesta aiheutuvista kustannuksista. Energiayhtiöiden vastuulla on puolestaan noudattaa voimassa olevia sääntöjä. Näiden sääntöjen on oltava selkeitä ja ennakoitavissa. Energiayritysten tekemät investoinnit on suojattava vaikeasti ennakoitavilta poliittisilta muutoksilta, silloinkin kun kyseessä on tärkeät ja kiireelliset uhat, kuten ilmastonmuutos.

Minä väitän: Työtä ja työllisyyttä on ohjattava ekologisella siirtymäpolitiikalla

|

Ympäristötavoitteiden toteuttaminen luo uutta työtä katoavan tilalle. Pelkkä lupaus tulevaisuuden ”vihreistä töistä” ei kuitenkaan riitä. Tarvitaan kokonaisvaltainen yhteiskuntavisio.

Research provides a new understanding of environmental solutions as well as ways to drive a societal change

Research provides a new understanding of environmental solutions as well as ways to drive a societal change

|

The Nessling Foundation’s 2020 general grant call ended on September 11th. We will grant funding for PhD projects, implementation of… Lue koko artikkeli »

Tutkimus tarjoaa uutta ymmärrystä ympäristöratkaisuista sekä keinoja muutokseen

Tutkimus tarjoaa uutta ymmärrystä ympäristöratkaisuista sekä keinoja muutokseen

|

Nesslingin Säätiön vuoden 2020 yleinen apurahahaku päättyi 11. syyskuuta. Rahaa on jaossa väitöskirjatutkimukseen, tutkitun tiedon jalkauttamiseen sekä teemahakuun. Tutkimushakemuksissa näkyi… Lue koko artikkeli »

Mikä on yksittäisen ihmisen rooli ilmastonmuutokseen sopeutumisessa?

|

Ilmastonmuutoksen sopeutumispolitiikka keskittyy vielä valtiolliselle tasolle, vaikka sään ääri-ilmiöt vaikuttavat myös kansalaisiin.

Minä väitän: tarvitsemme taidetta ympäristökriisin käsittelemiseen

|

Kuvittelukyvyn vaaliminen on yksi aikamme keskeisistä haasteista. Kun globaalin ympäristökriisin monet merkit ovat viime aikoina purskahtaneet yleiseen tietoisuuteen, tarvitaan tiedon,… Lue koko artikkeli »

Kato, kato, kiiltomato!

|

Jos olet juhannukseen aikaan liikkunut ulkona valoisassa kesäillassa, olet ehkä huomannut taianomaisen vihreän tuikkeen polun varressa. Onnittelut, olet törmännyt erääseen… Lue koko artikkeli »

Nessling erikoishaku

Solutions to the economic and health challenges posed by the ecological crisis – special call opens 10.8.2020

|

This year, alongside the Foundation’s general grant call, we will launch a special call in which we look for multidisciplinary research projects on the theme “The economy and human health in the planet’s ecological crisis”.

Nessling erikoishaku

Ymmärrystä ja ratkaisuja ekologisen kriisin luomiin taloudellisiin ja terveydellisiin haasteisiin – avaamme erikoishaun 10.8.2020

|

Tänä vuonna Säätiön yleisen apurahahaun rinnalle avataan erikoishaku, jossa haemme monitieteisiä tutkimushankkeita teemalla “Ihmisen talous ja terveys planeetan ekologisessa kriisissä”.

The Nessling Foundation’s general grant call and special call are open 10.8.–11.9.2020

|

This year, we are especially looking for projects that increase our understanding of the interfaces between the environment, human health, and the economy.