Ratkaisuja- blogi

Nesslingin Säätiön blogi tarjoaa tuoretta tutkimustietoa ja toimintaa ympäristön puolesta. Ratkaisuja-blogia tuottavat Nesslingin Säätiön apurahatutkijat ja säätiön ihmiset. Säätiötä koskevat ajankohtaiset uutiset ilmestyvät myös tässä osiossa.

Ihminen kävelee tietä pitkin isoilla kantamuksilla, koira seuraa perässä

Ekologisesti kestävä tulevaisuus on myös sosiaalisesti kestävää

|

Ilmastonmuutos ja luontokato ei vaikuta kaikkiin ihmisiin samalla tavalla. Sen takia myös näihin kriiseihin ehdotetut ratkaisutoimet pitää politisoida. Kasvava ympäristöhuoli… Lue koko artikkeli »

Projektin koordinaattorit Hanna Hannula ja Daniela Rosqvist makaavat maassa

Visiot muutosvoimana

|

Lähestyvä eräpäivä Ihmisen historian mittakaavassa porskutamme ennennäkemättömän hyvin. Hyvinvointimme on kuitenkin rakennettu luonnon kustannuksella. Ilmastokriisi, monimuotoisuuden kato, maaperän heikkeneminen, merten… Lue koko artikkeli »

Hyppyhäntäinen vihreällä lehdellä

Hyppyhäntäisten hännillä – DNA-tutkimukset valottavat lajinkirjoa

|

Hyppyhäntäiset ovat selviytyjiä, jotka tarjoavat ihmisille elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Kuitenkin tiedämme niistä edelleen kovin vähän. Inkeri Markkula tutkii hyppyhäntäisten tilaa Suomessa… Lue koko artikkeli »

Minä väitän: Antibioottiresistenssin torjuminen vaatii menneisyyden ymmärtämistä ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa

|

Tautia aiheuttavien bakteerien yleistyvällä antibioottiresistenssillä ja koronaviruspandemialla on paljon eroja, mutta myös monia yhtymäkohtia

Nesslingin säätiön uusi viestintäkoordinaattori esittäytyy

|

Säätiön uusi viestintäkoordinaattori haaveilee luontosuhteen uudelleenmäärittelystä – ja delfiineistä. Nesslingin säätiön työntekijöiden lukumäärä kasvoi yhdellä, kun viestintäkoordinaattorina aloitti valtiotieteiden maisteri… Lue koko artikkeli »

Turvesiirtymä jättää tuottajat pulaan

|

Turve on poistumassa kansallisesta energiapaletista nopealla aikataululla osana kunnianhimoista politiikkaa kohti hiilineutraalia Suomea. Käytännössä turpeen energiakäyttö vähenee paljon ennakoitua nopeammin, eivätkä siirtymän inhimilliset seuraukset ole tällä hetkellä yhdenkään toimijan hallinnassa.

Ministeri jyrähti sähköverkkoyhtiöille ja teki huomaamatta tilaa hiilineutraaliudelle

|

Vaikka ministeri Lintilän ilmoitus sähkön siirtohintojen suitsimisesta oli rohkeudessaan mieluisa, taustalla olevaa trendiä muutos ei poistanut, kirjoittaa apurahansaajamme Tuomas Vanhanen.

Tule meille viestintäkoordinaattoriksi!

|

Nesslingin säätiö hakee ympäristöasioista ja sosiaalisesta mediasta innostuvaa viestijää. Lue lisää tehtävästä ja jätä hakemus 29.1.2021 mennessä.

Nessling erikoishaku

Miljoona euroa ympäristön, ihmisen terveyden ja talouden rajapintojen tutkimukseen

|

Nesslingin Säätiö jakoi miljoona euroa kolmeen hankkeeseen, joissa tutkitaan terveydenhuoltoa osana ekologisen kriisin ratkaisuja, infektiotautien leviämistä muuttuvassa ympäristössä ja vesistöjen saastumisen arvottamista ja hintaa.

Nesslingin Säätiö jatkaa yhteistyötä Carbon Action -alustalla

|

Miten kasvilajiston monimuotoisuus vaikuttaa viljelymaiden kykyyn sitoa hiiltä ilmakehästä ja edesauttaa maanviljelyn kestävyyttä? Säätiön rahoituksella käynnistynyt TWINWIN -hanke pureutuu tähän… Lue koko artikkeli »

Näin edistämme muutosta – Nesslingin Säätiön uudet apurahansaajat ovat nyt täällä!

|

Nesslingin Säätiö myönsi vuonna 2020 apurahaa hankkeille, jotka edistävät nykyisen elämäntapamme kokonaisvaltaista muutosta.

Tekstiiliteollisuus tarvitsee hyviä esimerkkejä kiertotalousajattelusta

Tekstiiliteollisuus tarvitsee hyviä esimerkkejä kiertotalousajattelusta

|

Sini Suomalaisen johtama hanke auttaa yrityksiä ymmärtämään kierrätystekstiilien lukemattomat mahdollisuudet.

Tulevaisuuden satoa ei ole ilman pölyttäjiä

Tulevaisuuden satoa ei ole ilman pölyttäjiä

|

Traci Birge haluaa muuttaa kaikki Suomen maatilat pölyttäjäystävällisiksi.

Pelit auttavat ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä

Pelit auttavat ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä

|

Uuden apurahansaajamme Daniel Fernandez Galeoten tutkimuksessa yhdistyvät pelit ja ilmastonmuutos.

Minä väitän: Valtioiden on otettava ilmastovastuu ja energiayhtiöiden on noudatettava sääntöjä

|

Väitän, että valtioiden ja julkisen sektorin on otettava vastuu ilmastokriisissä. Väitän myös, että valtioiden tulisi vastata energiamurroksesta aiheutuvista kustannuksista. Energiayhtiöiden vastuulla on puolestaan noudattaa voimassa olevia sääntöjä. Näiden sääntöjen on oltava selkeitä ja ennakoitavissa. Energiayritysten tekemät investoinnit on suojattava vaikeasti ennakoitavilta poliittisilta muutoksilta, silloinkin kun kyseessä on tärkeät ja kiireelliset uhat, kuten ilmastonmuutos.

Minä väitän: Työtä ja työllisyyttä on ohjattava ekologisella siirtymäpolitiikalla

|

Ympäristötavoitteiden toteuttaminen luo uutta työtä katoavan tilalle. Pelkkä lupaus tulevaisuuden ”vihreistä töistä” ei kuitenkaan riitä. Tarvitaan kokonaisvaltainen yhteiskuntavisio.

Tutkimus tarjoaa uutta ymmärrystä ympäristöratkaisuista sekä keinoja muutokseen

Tutkimus tarjoaa uutta ymmärrystä ympäristöratkaisuista sekä keinoja muutokseen

|

Nesslingin Säätiön vuoden 2020 yleinen apurahahaku päättyi 11. syyskuuta. Rahaa on jaossa väitöskirjatutkimukseen, tutkitun tiedon jalkauttamiseen sekä teemahakuun. Tutkimushakemuksissa näkyi… Lue koko artikkeli »

Mikä on yksittäisen ihmisen rooli ilmastonmuutokseen sopeutumisessa?

|

Ilmastonmuutoksen sopeutumispolitiikka keskittyy vielä valtiolliselle tasolle, vaikka sään ääri-ilmiöt vaikuttavat myös kansalaisiin.

Minä väitän: tarvitsemme taidetta ympäristökriisin käsittelemiseen

|

Kuvittelukyvyn vaaliminen on yksi aikamme keskeisistä haasteista. Kun globaalin ympäristökriisin monet merkit ovat viime aikoina purskahtaneet yleiseen tietoisuuteen, tarvitaan tiedon,… Lue koko artikkeli »

Kato, kato, kiiltomato!

|

Jos olet juhannukseen aikaan liikkunut ulkona valoisassa kesäillassa, olet ehkä huomannut taianomaisen vihreän tuikkeen polun varressa. Onnittelut, olet törmännyt erääseen… Lue koko artikkeli »