Solutions Blog

Tätä ratkaisen: Galina Kallio haluaa kääntää vallitsevaa maailmankuvaa ihmiskeskeisestä luontokeskeiseksi

By Nesslingin Säätiö | August 27, 2019

Taloustieteen tohtorin Galina Kallion tärkein päämäärä on tehdä koko ekosysteemin yhdessä tekemä näkymätön työ näkyväksi. Maatilan käytännön töihin osallistumalla hän… Read the full post »

Mitä monimuotoisuuden tutkija miettii luonnossa?

By Apurahansaaja | August 22, 2019

Mitä työkseen luonnon monimuotoisuutta tutkiva ajattelee luonnossa liikkuessaan? Jatkuvasti päätä pakottava tietoisuus ympäristön muutoksesta ei jätä rauhaan edes vapaa-ajalla. Mutta… Read the full post »

Minä väitän: Luonnon monimuotoisuutta voitaisiin tukea kaupungeissa nykyistä enemmän

By Ympäristödialogeja | August 16, 2019

Yhä useamman eliölajin uhanalaistuessa on tärkeää lisätä toimia, joiden avulla tuemme luonnon monimuotoisuutta. Kaupunkiseudut voisivat tarjota nykyistä enemmän elinympäristöjä eri… Read the full post »

Helpful tips and links for grant call 2019

By Nesslingin Säätiö | August 15, 2019

Are you still pondering over your grant application? Book a counseling appointment with Foundation’s Research Director and read answers to frequently asked questions.

Kestävyysmuutoksen johtaminen – ideasta verkkokurssiksi

By Apurahansaaja | August 15, 2019

Kiertotalouden politiikantutkija Erkki-Jussi Nylén Tampereen yliopistosta oli mukana valmistelemassa ja opettamassa verkkokurssia nimeltä Leadership for sustainable change, joka järjestetään uudelleen tänä syksynä.

Tätä ratkaisen: Léon Mercier aikoo pelastaa kalakannat leväviljelyn avulla

By Nesslingin Säätiö | June 19, 2019

Léon Mercier tutkii, miten nieluleviä voi kasvattaa teollisuuden jätevesissä vaihtoehdoksi kalaöljylle.

Our environment needs you! What is your solution? Our grant call opens 12.8.

By Nesslingin Säätiö | June 18, 2019

The Nessling Foundation’s annual call for grant applications is open from 12.8–13.9.2019. The Foundation primarily awards funding for solution-oriented postdoc… Read the full post »

Geneettinen monimuotoisuus valvottaa öisin – sen säilyttäminen on sopeutumisen ehto

By Apurahansaaja | May 17, 2019

Ilmastonmuutos on niin nopeaa, että lajit eivät välttämättä ehdi sopeutua, vaikka geneettisiä edellytyksiä siihen olisikin. Apurahansaajamme Aino Juslén ja Jouni Aspi kertovat, miksi geneettisestä monimuotoisuudesta tulisi puhua enemmän.

Mikä on päätöksenteon reitti EU:ssa?

By Apurahansaaja | May 9, 2019

”Miten se päätöksenteko nyt menikään siellä EU:ssa?” Apurahasaajamme Salla Mikkonen avaa yleistajuisesti EU:n päätöksentekovaiheita.

Säätiön henkilöstö esittäytyy: tutkimusjohtaja ja hallintojohtaja työskentelevät ympäristönsuojelun ja -tutkimuksen näköalapaikalla

By Nesslingin Säätiö | May 7, 2019

Minttu Jaakkola ja Jarmo Hirvonen viihtyvät työssään Nesslingin säätiöllä. Molemmat tekevät intohimoisesti töitä yhteisen päämäärän puolesta, omia osaamisalueitaan hyödyntäen.

Ahvenanmaan luonnon laboratorio paljastaa ilmastonmuutoksen seuraukset lajeille

By Nesslingin Säätiö | May 3, 2019

Maj ja Tor Nesslingin säätiö tukee kansainvälisesti tunnettua pitkittäistutkimusta, jossa seurataan Ahvenanmaalla viihtyvää täpläverkkoperhosta ja sen elinympäristöä. Ilmaston muuttuessa aineistonkeruun jatkuminen on entistä tärkeämpää.

Minä väitän: Apinatutkijan pitäisi olla post-kolonialisti. Simpanssien perässä juokseva tutkija tuo kylään aurinkopaneelit ja kieltää ampumasta puskalihaa.

By Ympäristödialogeja | April 25, 2019

Luonnontieteilijä on koulutettu tietämään luonnosta paljon, mutta ihmisistä tutkimuskohteidemme ympäristössä ei mitään, kirjoittaa biologisen antropologian dosentti Sonja Koski.

Kysely: Nesslingin säätiön apurahansaaja-alumnit ovat tyytyväisiä työuriinsa

By Nesslingin Säätiö | April 12, 2019

Maj ja Tor Nesslingin säätiöltä apurahan saaneet tutkijat ovat tyytyväisiä työuriinsa. Apurahakaudella nähdään olleen myönteinen vaikutus apurahansaajien urakehitykseen. Tämä ja paljon muuta käy ilmi säätiön maaliskuussa 2019 teettämästä alumnikyselystä.

Suomi ei voi jatkaa maasta ottamista antamatta mitään takaisin

By Apurahansaaja | April 5, 2019

Suomi on kansainvälisesti houkuttelevien mineraalivarojensa kannalta jännitteisessä tilanteessa tulevaisuuden suhteen, kirjoittaa apurahansaajamme Maija Lassila.

Hallitus esittäytyy: Tuula Varis kannustaa tutkijoita ja päättäjiä dialogiin

By Nesslingin Säätiö | March 28, 2019

Kun Nesslingin säätiön hallitukseen haettiin ympäristöasioihin perehtynyttä yhteiskuntatieteilijää, kysyttiin mukaan Tuula Varista. Hänen mukaansa tarvitaan päättäjien ja tutkijoiden välistä vuoropuhelua, mutta tutkimusta ei pidä tehdä vain päätöksenteon tarpeisiin tai ehdoilla.

Minä väitän: vastuullisen sijoittamisen ongelmana on epätäsmällisyys ja vaikea valvottavuus

By Ympäristödialogeja | March 26, 2019

Tarvitsemme vastuulliseen sijoittamiseen yhteisiä sääntöjä, kirjoittaa tutkijatohtori Jenni Laininen.

Hyvät ja pahat hiukkaset

By Apurahansaaja | March 22, 2019

Energiantuotannossa halutaan luopua fossiilisista polttoaineista, koska palamisessa vapautuva hiilidioksidi aiheuttaa ilmaston lämpenemistä. Jotta voimme arvioida eri polttoaineiden ilmastovaikutuksia, meidän on otettava huomioon poltossa syntyvän savukaasun sisältämät hiukkaset, kirjoittaa apurahansaajamme Fanni Mylläri.

PODOCO PROGRAM GRANT APPLICATION ROUND OPEN 1.3.–15.4.2019

By Nesslingin Säätiö | March 1, 2019

Are you a young postdoc interested in putting your research knowledge and expertise into practice? Are you a company with… Read the full post »

Carbon Action -hiilipilotin tutkimus laajenee yhteistyön voimalla

By Nesslingin Säätiö | February 15, 2019

Nesslingin säätiö rahoittaa Carbon Action -hankealustan keskeistä osuutta luonnon monimuotoisuuden vaikutuksesta peltojen kykyyn varastoida hiiltä. TIeteellisen tutkimuksen lisäksi panostetaan vaikuttamistyöhön.

Lapsia syntyy Suomessa vähän ja globaalilla tasolla liikaa

By Ympäristödialogeja | February 7, 2019

Vuoden ensimmäinen Ympäristödialogi-keskustelu käsitteli lastenhankintaa ja väestönkasvua. Herkkä aihe vaatii yksilön, yhteiskunnan ja globaalin näkökulman huomioimista. Miten aiheesta tulisi puhua?