Solutions Blog

Minä väitän: Lapissa tarvitaan kulttuurisensitiivisyyttä

By Ympäristödialogeja | November 15, 2019

Jäämerenrata ja muut luonnonvarahankkeet kompastuvat jo alkumetreillä, jos ne koetaan ylimieliseksi tuontitavaraksi. ”Lännen maa kultaa toi, lännen maa kultaa loi,… Read the full post »

The 2019 grant recipients have now been announced – we awarded 2.2 million euros for solving environmental challenges

By Nesslingin Säätiö | November 13, 2019

Our new grant recipients are researching, among other things, microbes in bedrock, the cultural history of fish, and the relationship between nature and humans. We awarded funding for 37 projects that provide understanding and solutions to environmental challenges.

Uudistava maatalous avaa näkymän elämään – ja kuolemaan

By Apurahansaaja | November 4, 2019

Uudistavan maanviljelytyön tutkiminen on avannut minulle näkymän luonnon prosessien toimintaan ja sitä kautta pakottanut pohtimaan ihmisten ja ei-inhimillisten eliöiden välisiä suhteita, kirjoittaa apurahansaajamme Galina Kallio.

Tukeeko kestävän kehityksen idea vain olemassa olevan ylläpitämistä?

By Apurahansaaja | November 1, 2019

Luonnonsuojelu lukitsee alueen käyttötarkoituksen elonkirjolle, mutta tietyissä tilanteissa luonnonsuojelu voidaan syrjäyttää ja käyttää aluetta muuhun tarkoitukseen. Perusteita poikkeukselle etsitään sääntelystä, joka määritelmä kestävästä kehityksestä on epäselvä. Apurahansaajamme Veera Salokannel pohtii, mitä lopulta arvostamme ja tarvitsemme.

Tätä ratkaisen: Tea Törmänen haluaa muuttaa tutkitun tiedon toiminnaksi

By Nesslingin Säätiö | October 25, 2019

Biologi Tea Törmäsen vetämä Ilmastotuubi-hanke edistää ilmastokriisin ratkaisua tarjoamalla nuorille tutkittua tietoa ilmastonmuutoksesta, luonnon monimuotoisuuden köyhtymisestä ja ruoantuotannon ympäristövaikutuksista. Ilmastotuubi… Read the full post »

Saimaa ringed seals Jelena and Tilta are recognised by their fur

By Apurahansaaja | September 30, 2019

As you can be identified by your unique set of fingerprints, Saimaa ringed seal can be individually recognised by a set of unique features…the ring patterns of their fur! Our grant receiver Vincent Biard writes why you might spot a researcher on the rocky shoreline of Lake Saimaa.

Syksyn 2019 apurahahaussa painottuivat hankkeet, jotka ratkovat useampaa ympäristöhaastetta yhtäaikaisesti

By Nesslingin Säätiö | September 24, 2019

Nesslingin Säätiön vuoden 2019 yleinen apurahahaku päättyi 13.9. Määräaikaan mennessä vastaanotimme yhteensä 369 hakemusta, joissa ehdotetaan tutkimus- tai tutkimustiedon viestintä- ja jalkautushankkeita ympäristöhaasteiden ratkaisemiseksi. Kiitos hakijoille!

Minä väitän: ympäristönsuojelun pohjalle voi rakentaa rauhaa

By Ympäristödialogeja | September 19, 2019

Vaikka konfliktin osapuolet eivät suostuisi sopimaan mistään muusta, saattavat he kyetä näkemään yksittäisen ympäristöongelman käytännön asiana, jonka ratkaiseminen yhdessä on… Read the full post »

Tätä ratkaisen: Miikka Pirinen antaa puheenvuoron fossiilisen työn tekijöille

By Nesslingin Säätiö | September 17, 2019

Valokuvaaja Miikka Pirinen dokumentoi fossiilisen energian tuotantoa, kun sen käyttö on vielä osa jokapäiväistä elämäämme. Hän haluaa avata ikkunan eri tavoilla ajattelevien ihmisten maailmaan, koska vain ymmärryksellä ja yhteistyöllä voimme kääntää kehityskulun kohti parempaa tulevaisuutta.

Henna Fabritius from the PoDoCo programme is growing diverse urban nature in virtual reality

By Nesslingin Säätiö | September 10, 2019

The autumn 2019 application period for the PoDoCo programme is open between 15.9–31.10.2019.

Säätiö laati tutkijoille matkustusohjeistuksen, koska akateeminen matkustus on tutkijan akilleen kantapää

By Minttu Jaakkola | September 5, 2019

Konferenssit ja tutkijavierailut maailmalla ovat keskeinen osa tieteen kehittymistä ja tutkijan työtä. Samaan aikaan lentomatkustaminen on akateemisen maailman merkittävin ilmastopäästöjen lähde. Nesslingin Säätiön ohjeistus kannustaa kestävään matkustamiseen.

Tätä ratkaisen: Galina Kallio haluaa kääntää vallitsevaa maailmankuvaa ihmiskeskeisestä luontokeskeiseksi

By Nesslingin Säätiö | August 27, 2019

Taloustieteen tohtorin Galina Kallion tärkein päämäärä on tehdä koko ekosysteemin yhdessä tekemä näkymätön työ näkyväksi. Maatilan käytännön töihin osallistumalla hän… Read the full post »

Mitä monimuotoisuuden tutkija miettii luonnossa?

By Apurahansaaja | August 22, 2019

Mitä työkseen luonnon monimuotoisuutta tutkiva ajattelee luonnossa liikkuessaan? Jatkuvasti päätä pakottava tietoisuus ympäristön muutoksesta ei jätä rauhaan edes vapaa-ajalla. Mutta… Read the full post »

Minä väitän: Luonnon monimuotoisuutta voitaisiin tukea kaupungeissa nykyistä enemmän

By Ympäristödialogeja | August 16, 2019

Yhä useamman eliölajin uhanalaistuessa on tärkeää lisätä toimia, joiden avulla tuemme luonnon monimuotoisuutta. Kaupunkiseudut voisivat tarjota nykyistä enemmän elinympäristöjä eri… Read the full post »

Helpful tips and links for grant call 2019

By Nesslingin Säätiö | August 15, 2019

Are you still pondering over your grant application? Book a counseling appointment with Foundation’s Research Director and read answers to frequently asked questions.

Kestävyysmuutoksen johtaminen – ideasta verkkokurssiksi

By Apurahansaaja | August 15, 2019

Kiertotalouden politiikantutkija Erkki-Jussi Nylén Tampereen yliopistosta oli mukana valmistelemassa ja opettamassa verkkokurssia nimeltä Leadership for sustainable change, joka järjestetään uudelleen tänä syksynä.

Tätä ratkaisen: Léon Mercier aikoo pelastaa kalakannat leväviljelyn avulla

By Nesslingin Säätiö | June 19, 2019

Léon Mercier tutkii, miten nieluleviä voi kasvattaa teollisuuden jätevesissä vaihtoehdoksi kalaöljylle.

Our environment needs you! What is your solution? Our grant call opens 12.8.

By Nesslingin Säätiö | June 18, 2019

The Nessling Foundation’s annual call for grant applications is open from 12.8–13.9.2019. The Foundation primarily awards funding for solution-oriented postdoc… Read the full post »

Geneettinen monimuotoisuus valvottaa öisin – sen säilyttäminen on sopeutumisen ehto

By Apurahansaaja | May 17, 2019

Ilmastonmuutos on niin nopeaa, että lajit eivät välttämättä ehdi sopeutua, vaikka geneettisiä edellytyksiä siihen olisikin. Apurahansaajamme Aino Juslén ja Jouni Aspi kertovat, miksi geneettisestä monimuotoisuudesta tulisi puhua enemmän.

Mikä on päätöksenteon reitti EU:ssa?

By Apurahansaaja | May 9, 2019

”Miten se päätöksenteko nyt menikään siellä EU:ssa?” Apurahasaajamme Salla Mikkonen avaa yleistajuisesti EU:n päätöksentekovaiheita.