Myönsimme yli 3,6 miljoonaa euroa apurahoja ympäristönsuojelun edistämiseen

Kirjoittanut: Nesslingin Säätiö | 24 marraskuun, 2017 | Kategoriassa: Apurahat

Vuoden 2017 apurahahaun päätökset on tehty. Rahoitimme yhteensä 78 ympäristönsuojelua edistävää ratkaisuhakuista hanketta. Väitöskirjatyöhön apurahaa sai 32 hakijaa, post doc -työhön 28 hakijaa ja ympäristötiedon viestintä- ja jalkauttamishankkeisiin 18 hakijaa. Apurahat myönnettiin ensimmäistä kertaa koko hankkeen keston ajaksi.

Nesslingin Säätiö myöntää apurahoja seuraaviin teemoihin:

Ilmakehän tutkimus, vesiympäristön tutkimus, maaekosysteemien tutkimus, ympäristötekniikan tutkimus ja kehittäminen, ympäristötalous, ympäristöoikeus, ympäristöpolitiikka ja muut soveltuvat tieteenalat, ympäristökonferenssit ja -kokoukset, tapahtumat, julkaisut ja muut toiminnat, joilla edistetään tutkimustiedon välittymistä yhteiskuntaan ratkaisuiksi ja päätöksenteon tueksi.

Näin apurahat jakautuivat kategorioihin.

Mitä esimerkiksi rahoitimme?

Ympäristönsuojelua edistävä tutkimus yhdistää eri tieteenaloja.  Muun muassa näille hankkeille myönsimme apurahaa.

 

Uusien biohajoavien polyesterien tuotanto mikrobien avulla sellu- ja paperiteollisuuden vähänkäytetyistä sivuvirroista, apurahaa 55 500 €.

Raaka-aineita on käytettävä nykyistä tehokkaammin, jotta kulutuksemme olisi mahdollisimman ekologista. Pelkästään Suomessa tuotetaan sellua yli 7 miljardia kiloa vuodessa. Viidesosa siitä jää toistaiseksi hyödyntämättä.

Myönsimme rahoitusta Anna Ylisen tutkimushankkeelle, jonka tavoitteena on kehittää menetelmä, jolla tuotetaan sellu- ja paperiteollisuuden sivuvirroista biohajoavaa polyesteriä. Materiaalilla voidaan korvata esimerkiksi maaöljypohjaisia materiaaleja muovipakkauksissa.

 

Tulevaisuuden ilmastoriskien kartoitus Helsingissä. Kaupungin ilmastohallinnon rooli ilmastoriskien hahmottamisessa ja lieventämisessä, apurahaa 53 500 €.

Kaupungit voivat olla valtioita ketterämpiä sopeutumaan ilmastonmuutokseen ja ratkaisemaan sitä. Se edellyttää osaltaan hyvien riskianalyysien tekemistä.

Myönsimme rahoitusta Alexandra Jurgilevichin tutkimushankkeelle, joka ottaa huomioon sosio-ekonomiset tekijät kartoittaessaan ilmastoriskejä, joita kaupunki kohtaa tulevaisuudessa. Kartoitus auttaa esimerkiksi päätöksentekijöitä ja kaupunkisuunnittelua. Hankkeen tekemä kartoitus ottaa huomioon ilmastoriskien kannalta oleellisia sosio-ekonomisia tekijöitä kuten kaupunkikehityksen, väestörakenteen, asukkaiden hyvinvoinnin ja taloudellisen tilanteen.

 

Intentionaaliset mielet – Ei-ihmiskeskeinen näkemys arvottajasta ja luonnon kompleksien arvosta, apurahaa 48 000 €.

Se, miten arvotamme ympäristöämme vaikuttaa myös siihen, miten pidämme siitä huolta.

Myönsimme apurahaa Jari Kärkkäisen tutkimushankkeeseen, jonka tarkoituksena on selventää, miten luonnon erilaiset koosteet, kuten ekosysteemit tai eliöyhteisöt saavat arvonsa. Se, miksi jotain luonnon osaa pidetään arvokkaana on epäselvää, tai olemassa olevat selitykset epätyydyttäviä. Tutkimuksessa esitetään, että luonnon koosteiden arvo ja niiden määrittely riippuu arvottajasta, eli on subjektiivista. Tutkimuksen erityisenä tavoitteena on määritellä arvottaja mielelliseksi toimijaksi, joka suuntaa pyrkimyksensä arvottamaansa asiaan. Tällainen toimija on ensisijaisesti intentionaalinen mieli riippumatta sen fyysisestä kantajasta. Näin ollen luonnon arvottaja voi olla jokin muukin olio kuin ihminen.

 

Kolme kokeilua ympäristötutkimuksen tulosten jalkauttamisesta (KOKIJA), apurahaa 35 650 €.

Nykyteknologia mahdollistaa entistä vaikuttavampaa tutkimustulosten viestintää. Myönsimme apurahaa Kaisa Korhonen-Kurjen viestintähankkeelle, jossa testataan kolmea uudenlaista tapaa ympäristötutkimuksen tulosten jalkauttamiseksi.

1: Kokeilussa testataan virtuaalitodellisuutta tutkimustiedon jalkauttamisessa. Aiheena on metsien hakkuiden ja nykyisenlaisen puunkäytön lisäämisen vaikutukset ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen.

2: Kokeilussa aiheena on arktinen muutos, jonka puitteissa toteutetaan työpaja niin sanotulla T-Lab-konseptilla. Työpajassa pyritään luomaan tulevaisuusvisio arktiselle alueelle.

3: Kokeilussa toteutetaan Tulevaisuuden kaupunki -suunnittelupeli. Kaupunkisuunnittelun strategiapelissä rakennetaan kuvitteellista kaupunkia ja yhdistetään käytännön toimia uusiin tieteellisiin tuloksiin.

 

Tutustu kaikkiin rahoitettuihin hankkeisiin täältä.

Apurahapäätöksistä voi tiedustella puhelimitse säätiön tutkimusjohtaja Minttu Jaakkolalta p. 040-1696325 ainoastaan seuraavina aikoina:

Tiistaina 28.11. klo 10–12
Perjantaina 1.12. klo 10–12
Maanantaina 4.12. klo 14-16

 

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajantasalla ja saat uusimmat artikkelit suoraan sähköpostiisi.