Suunnattu Post doc -hanke 2009-2011

Vuonna 2008 Säätiö julisti haettavaksi post doc -tutkimukseen tarkoitetun määrärahan ympäristöongelmien ratkaisuun tähtäävälle monitieteiselle hankkeelle. Hakuprosessi toteutettiin kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa tutkijoita pyydettiin toimittamaan lyhyt aiesuunnitelma. Määräaikaan mennessä saapui 37 aiehakemusta, joista kuusi valittiin jatkokierrokselle.

Säätiön hallitus päätti rahoittaa FT Petteri Alhon johtamaa hankketta 'Tulvaongelmat muuttuvassa ympäristössämme: tulvasuojelun kestävä kehittäminen (FLOODAWARE)' yhteensä 300 000 eurolla vuosina 2009-2011.