Erikoishaut

Erikoishauilla täsmävaikuttavuutta ajankohtaisiin teemoihin

Säätiöillä on mahdollisuus toimia rahoittajina ketterästi kun havaitaan tutkimuksen tekoon ja tutkimuksen teemoihin liittyviä ajankohtaisia tarpeita. Jokasyksyisen yleisen haun lisäksi Nesslingin Säätiö on avannut 2000-luvulla neljä ajankohtaista erikoishakua.

Ensimmäiset kaksi erikoishakua liittyivät monitieteisen ympäristötutkimuksen edistämiseen ja tutkijoiden kansainvälistämiseen, viimeisimmät kaksi ajankohtaisiin ympäristötutkimusteemoihin. 

Viimeisin rahoittamamme erikoishaun hanke ”Vesi ja vesiekosysteemit kiertotaloudessa” voitti "Kohti vesiviisasta kiertotaloutta"- haun, jonka tavoitteena oli löytää jo saatavilla olevasta tiedosta ratkaisuja vesikriisiin ja kiertotalouden edistämiseen. 

Millaista tutkimusta meidän tulisi seuraavaksi rahoittaa? 

Erikoishaut ja niiden tulokset