Erikoishaut- ja hankkeet

Vuonna 2022 ei ole erikoishakua.

Erikoishaku 2020: Ihmisen talous ja terveys planeetan ekologisessa kriisissä

Nessling erikoishaku

Planeetallamme on käynnissä kaksi massiivista kriisiä, ilmastonmuutos ja lajikato, jotka ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa. Ilmaston lämpeneminen voi kiihdyttää luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä, ja toisaalta monimuotoisuuden häviäminen voi voimistaa ilmastonmuutosta. Yhteisnimityksenä kriiseille voidaan käyttää termiä planeetan ekologinen kriisi, jonka vaikutukset niin yksittäisiin ihmisiin, yhteiskuntiin kuin valtioihinkin ovat merkittäviä. Siitä huolimatta erityisesti taloutta ja ihmisen terveyttä käsitellään näistä kriiseistä irrallisina.

Käynnissä oleva koronaepidemia on muistuttanut ihmiskuntaa luonnon mekanismien arvaamattomuudesta ja niiden vaikutuksista niin ihmisen terveyteen kuin talouteen. Nyt on tärkeää ymmärtää ympäristön sekä talouden ja terveyden rajapinnan syysuhteita, jotta ihmiskunta parhaiten pystyisi sekä hillitsemään planeettamme ekologista kriisiä että sopeutumaan vääjäämättömään muutokseen.

Haemme sekä ympäristö- ja taloustieteiden että ympäristö- ja terveystieteiden välisiä tai kaikkia kolmea eri näkökulmaa (ympäristö, talous ja terveys) yhdistäviä hankkeita, joissa haetaan ymmärrystä ja uudenlaisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen ja lajikadon luomille taloudellisille ja terveydellisille haasteille. Apurahojen suuruus on 100 000–300 000 euroa/hanke, ja jaossa on yhteensä miljoona euroa.

Kuka voi hakea erikoishaussa ja mihin apurahaa voi käyttää

  • Rahoituksen hakijan, eli hankkeen vastuullisen johtajan, tulee olla omalla alallaan meritoitunut tohtorin tutkinnon suorittanut tutkija, jonka väitöksestä on kulunut enintään 7 vuotta. 
  • Hankkeessa tulee olla vähintään kahta eri tieteenalaa edustavat tutkijat. 
  • Hankkeen vastuullinen johtaja ja muut tutkijat voivat hakea hankkeeseen henkilökohtaista apurahaa, jonka määrä on väitelleelle tutkijalle 32 000 euroa vuodessa ja väitöskirjatyöntekijälle 26 000 euroa vuodessa edellyttäen, että tutkija on apurahatyöskentelyn ajan vapaa muusta työsuhteesta. 
  • Hakemukseen on mahdollista sisällyttää myös kohtuullisessa määrin matka- ja tutkimuskuluja. 
  • Tutkimuksen kesto on enintään kolme vuotta.

Haun aikataulu

Hankerahaa haetaan kaksivaiheisesti: 

  1. Hakija toimittaa aiehakemuksen Säätiölle yleisen apurahahaun hakuajan sisällä 10.8.–11.9.2020. Ensimmäisestä vaiheesta jatkoon valitut hankkeet ovat tiedossa 10.11.2020. 
  2. Jatkoon valitut hankkeet toimittavat hankkeen varsinaisen suunnitelman Säätiölle 4.12.2020 mennessä. Rahoitetut hankkeet ovat tiedossa 16.12.2020 mennessä. Hanke voi alkaa aikaisintaan vuoden 2021 alussa.

Hakuohjeet

E-Nessin sivuilta ”Tee hakemus” valitaan vaihtoehto ”Yleinen haku” ja sieltä ”Erikoishaku”.  Aiehakemukseen tulee liittää ainakin seuraavat dokumentit: 1) enintään kahden sivun mittainen tutkimussuunnitelma 2) tiedossa olevien, hankkeeseen palkattavien tutkijoiden ansio- ja julkaisuluettelot 3) väitöskirjatyön suunnitelma, mikäli joku tutkijoista tekee hankkeessa väitöskirjaansa.

Erikoishauilla ja  -hankerahoituksella täsmävaikuttavuutta ajankohtaisiin teemoihin

Säätiöillä on mahdollisuus toimia rahoittajina ketterästi kun havaitaan tutkimuksen tekoon ja tutkimuksen teemoihin liittyviä ajankohtaisia tarpeita. Jokasyksyisen yleisen haun lisäksi Nesslingin Säätiö on rahoittanut 2000-luvulla viittä ajankohtaista erikoishanketta.

Ensimmäiset kaksi erikoishanketta liittyivät monitieteisen ympäristötutkimuksen edistämiseen ja tutkijoiden kansainvälistämiseen, viimeisimmät kolme ajankohtaisiin ympäristötutkimusteemoihin.

Aikaisemmat erikoishankerahoitukset ja niiden tulokset