Erikoishaut- ja hankkeet

Erikoishauilla ja  -hankerahoituksella täsmävaikuttavuutta ajankohtaisiin teemoihin

Säätiöillä on mahdollisuus toimia rahoittajina ketterästi kun havaitaan tutkimuksen tekoon ja tutkimuksen teemoihin liittyviä ajankohtaisia tarpeita. Jokasyksyisen yleisen haun lisäksi Nesslingin Säätiö on rahoittanut 2000-luvulla viittä ajankohtaista erikoishanketta.

Ensimmäiset kaksi erikoishanketta liittyivät monitieteisen ympäristötutkimuksen edistämiseen ja tutkijoiden kansainvälistämiseen, viimeisimmät kolme ajankohtaisiin ympäristötutkimusteemoihin.

Millaista tutkimusta meidän tulisi seuraavaksi rahoittaa?

Erikoishankerahoitukset ja niiden tulokset