E-Nessi

Säätiön apurahoja haetaan ja hallinnoidaan sähköisessä E-­Nessi-apurahajärjestelmässä. E­-Nessin kautta voi jättää rahoitettujen hankkeiden maksatuspyyntöjä, seurata omien hankkeiden maksatustietoja, päivitää omia yhteystietoja ja raportoida hankkeiden tuloksia. Alas päin skrollaamalla pääset tietosuojaselosteeseen

Kirjaudu E-Nessiin

E-Nessin käyttöohjeet

Kuinka E-Nessiä pääsee käyttämään?

E-Nessiin kirjaudutaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Palveluun rekisteröidytään ensimmäisellä käyttökerralla käyttäjäksi. Aiemmin E-Nessin kautta rahoitusta hakeneilla on tunnukset jo olemassa. Unohtuneen salasanan saa kirjautumissivulla olevasta linkistä. Uudet hakijat voivat rekisteröityä asioinnin käyttäjiksi näytöllä Sisäänkirjautuminen.

E-Nessi tulkitsee hakemuksen tekijän apurahan hakijaksi ja siten hankkeen vastuulliseksi johtajaksi. Hakemus tulee siis tehdä apurahan hakijan omilla tunnuksilla.

Asiointiin kirjautumisen jälkeen näkyville tulevat omat keskeneräiset hakemukset, käynnissä olevat hankkeet, raportit, hankehistoria ja ajankohtaiset toimenpiteet (esimerkiksi maksatuspyyntölomakkeiden täyttö ja raportointi) listattuina hankkeen pääsivulle. Pääsivu on tyhjä, jos aiempaa käyttöhistoriaa ei ole. Listalla näkyvään hakemukseen, raporttiin, hankkeeseen tai toimenpiteeseen pääsee kyseistä kohtaa klikkaamalla.

Näytöillä liikkuminen ja tallentaminen

Asioinnissa tiedot kirjoitetaan tai valitaan sekä tallennetaan yksi lomakenäyttö kerrallaan. Selainikkunan yläpalkissa näkyvät käytettävissä olevat lomakkeen sivut ja toiminnot. Tiedot tallentuvat vain lomakkeilla olevia painikkeita käytettäessä.

Omat tiedot

Näytön ylälaidassa on Omat tiedot -painike, jonka avaamalta sivulta löytyvät valinnat Henkilötiedot ja Salasanan vaihto. Henkilötietoihin tehtävät muutokset päivittyvät uusiin hakemuksiin, mutta eivät jo olemassa oleviin hakemuksiin. Säätiö käyttää yhteydenotossa aina uusimpia tietoja, joten tietojen päivittäminen on tärkeää.

Hakemuksen tai raportin katselu ja tulostaminen

Hakemus tai raportti on aina katsottavissa ja tulostettavissa yhtenäisessä lomakemuodossa kohdassa Näytä tulostettava muoto (PDF-kuvake). Lomake tulostetaan PDF-ikkunan tulostuspainikkeella.

Hakemuksen sitoumussivu tulostetaan allekirjoituksia varten kohdassa Tulosta sitoumus (PDF-kuvake). Lomakemuodosta poistutaan sulkemalla Adobe Acrobat. Jos lomake ei aukea PDF-kuvaketta painamalla, syynä on luultavasti selaimessasi oleva ponnahdusikkunoiden (pop-up windows) esto. Eston voi poistaa selaimen kohdassa "Salli ponnahdusikkunat". Tarkemmat ohjeet ponnahdusikkunoiden sallimiseen eri internetselaimilla löytyvät tämän ohjeen lopusta.

Käyttöoikeudet

Apurahan saajalla on oikeus laatia hakemus, nähdä kaikki hankkeen tiedot, kuten henkilö- ja maksatustiedot, hyväksyä ja lähettää maksatuspyynnöt ja raportit.

Muut toiminnot

Lähetä-toiminnolla hakemus jätetään Nesslingin säätiön käsittelyyn ja hakemuksen tiedot lukitaan. Toiminto näkyy vain keskeneräisen hakemuksen tietoja muokattaessa.

Sähköisestä asioinnista poistutaan näytön yläreunan Kirjaudu ulos -toiminnolla.

Yksityiskohtaiset ohjeet hakemuksen laatimiseen ja hankkeen hallintaan löydät Apurahat-sivulta.

Teknisissä ongelmissa voi lähettää tukipyynnön järjestelmän sisäänkirjautumissivulta tai sähköpostia E-Nessin ylläpitoon: apuraha@aspicore.com.

TIETOSUOJASELOSTE

Hakemusten käsittely E-Nessissä muodostaa henkilötietolaissa (523/1999) tarkoitetun rekisterin.

Rekisterinpitäjä on Maj ja Tor Nesslingin säätiö. Yhteyshenkilönä toimii tutkimusjohtaja Minttu Jaakkola.

Kerättäviä henkilötietoja käytetään apurahahakemusten ja myönnettyjen apurahojen käsittelyyn.

Rekisteriin talletetaan apurahahakemuksissa annetut tiedot sekä myönnettyjen apurahojen maksatukseen liittyvät tiedot (pankkiyhteys, henkilötunnus, apurahan määrä, maksatuspäivä, tositenumero ja selite). Henkilötunnus rekisteröidään Verohallinnon valvonta-aineiston sekä Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle lähettävän aineiston toimittamista varten.

Tietoja säilytetään rahoitusta saaneen hankkeen jatkumisen ajan sekä sen jälkeen siihen asti, kunnes tiedot eivät ole enää rekisterinpitäjän toiminnan seurannan ja arvioinnin kannalta tarpeellisia.

Yhteys verkkopalveluun on suojattu SSL-tekniikalla. Annetuista tiedoista palvelimelle syntyvään henkilötietorekisteriin on pääsy vain nimetyillä ylläpitäjillä, säätiön toimihenkilöillä ja asiantuntijoilla. Pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista. Palvelinlaitteet on sijoitettu pääsyvalvottuun palvelinkeskukseen, joka täyttää Viestintäviraston laitetiloille asetetut vaatimukset (Viestintävirasto 48 A/2003, Tärkeät tilat).

Tulostettu kirjallinen rekisterimateriaali, mikäli sellaista käytännön syistä tilapäisesti on olemassa, säilytetään lukituissa ja teknisesti pääsyvalvotuissa tiloissa.

Apurahan saajalla on oman hankkeensa osalta pääsy kaikkiin hankkeen tietoihin.

Tieto maksetuista apurahoista luovutetaan Verohallinnolle ja Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle (MELA) koneellisesti. Myönnettyjen apurahojen saajat ja suuruudet julkaistaan Nesslingin säätiön kotisivuilla hakijoiden suostumuksella.

Apurahanhakijalla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä oikeus muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan tutkimusjohtaja Minttu Jaakkolalle.

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

PONNAHDUSIKKUNOIDEN SALLIMINEN

Verkkoselain estää hakemuksen ja sitoumuksen katselun ja tulostuksen PDF-muodossa, jos ponnahdusikkunoiden (pop-up windows) esto on päällä. Alla on ohjeet eston poistoon yleisimmissä selaimissa. Toimintojen paikat voivat vaihdella selainversiosta riippuen.

Mozilla Firefox

Ponnahdusikkunoiden esto voidaan poistaa selaimen asetuksista. Sisältö-välilehdeltä (Työkalut - Asetukset - Sisältö). Samalla välilehdellä voidaan myös määrittää verkko-osoitteita, joiden kohdalla selain poikkeuksellisesti sallii ponnahdusikkunat silloinkin, kun esto muutoin on käytössä.

Internet Explorer

Ponnahdusikkunoiden eston pääsee poistamaan selaimen Tietosuoja-välilehden alta (Työkalut - Internet-asetukset - Tietosuoja). Välilehdellä olevan Asetukset-painikkeen kautta voi myös määritellä sivustoja, joilta ponnahdusikkunat sallitaan yleisestä estosta huolimatta ja/tai asettaa herkkyysasteen ponnahdusikkunoiden estolle.

Safari (Mac)

Selainikkunan oikeassa ylälaidassa olevaa hammasratas-symbolia klikkaamalla aukeaa alasvetovalikko, josta löytyvän Estä ponnahdusikkunat -painikeen kautta eston pääse purkamaan.

Hakukoneiden työkalupalkit

Hakukoneiden (Google, Yahoo ym.) selaimeen asennettavissa työkalupalkki-lisäosissa voi olla omat esto-ominaisuutensa ponnahdusikkunoille ja vastaavasti yksilölliset reittinsä eston poistoon.