Apurahat

Etsitkö ratkaisuja ympäristöhaasteisiin?
Hae meiltä apurahaa

Nesslingin Säätiö jakaa apurahoja ympäristönsuojelua edistäviin tutkimus- ja viestintähankkeisiin. Apurahoja voi hakea kerran vuodessa syksyisin järjestettävässä yleisessä haussa. Lisäksi säätiö järjestää harkintansa mukaan erikoishakuja ja osallistuu eri rahoittajien yhdessä rahoittamiin ohjelmiin.

Säätiömme painottaa  hankkeiden ratkaisuhakuisuutta, yhteiskunnallista relevanssia ja yhteistyötä eri tahojen kesken.

Kuka voi hakea apurahaa?

Tutkimusapurahoja voi hakea joko väitöskirjatyöhön tai väitöksen jälkeiseen tutkimukseen. Tutkimusapurahan hakijana toimii stipendiaatti itse.

Apurahaa tieteellisen ympäristötiedon jalkauttamiseen voivat hakea tutkijat, yhteisöt ja organisaatiot. Ehtona on tiedon tuottajien ja käyttäjien välinen yhteistyö.

Täytätkö apurahan kriteerit?

Säätiö tukee ratkaisuhakuisia hankkeita, joiden tuloksia voidaan hyödyntää ympäristön suojelun edistämisessä. Tutustu huolellisesti apurahan kriteereihin ja ohjeisiin apurahan hakijalle.

Milloin voin hakea apurahaa?

Yleinen apurahahaku aukeaa joka vuosi elokuussa.  Erikoishauista ilmoitetaan aina erikseen. Apurahahakemus jätetään sähköisen E-Nessi-järjestelmän kautta.

Saatko jo apurahaa?

Jos sinulle on myönnetty Nesslingin Säätiön apuraha, voit hallinnoida apurahaa saavaa hanketta
E-Nessi-järjestelmän kautta. Myös hankkeen raportointi tehdään E-Nessin kautta.

Apuraha myönnetään kertamyöntönä myös useampivuotisiin hankkeisiin.

Katso, mille hankkeille olemme myöntäneet rahoitusta:

Rahoitetut hankkeet

E-nessi

Säätiön apurahoja haetaan ja hallinnoidaan sähköisessä E-­Nessi-apurahajärjestelmässä. E­-Nessin kautta voi jättää rahoitettujen hankkeiden maksatuspyyntöjä, seurata omien hankkeiden maksatustietoja, päivitää omia yhteystietoja ja raportoida hankkeiden tuloksia.

Tutustu E-Nessiin