Apurahahaku: vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

Kiveen on piirretty kysymysmerkki

Miten teen hakemuksen, jos minulla on kansainvälinen työryhmä? Voiko apurahaa hakea muuhunkin kuin tutkimushankkeisiin? Kokosimme artikkeliin usein kysyttyjä kysymyksiä ja niiden vastauksia.

Nesslingin Säätiön tulevaan apurahahakuun liittyen pidimme 16.6. etämuotoisen infotilaisuuden, jonka tallenne on katsottavissa täältä. Keräsimme tilaisuuteen ilmoittautuneilta etukäteen kysymyksiä hakuun liittyen, ja kokosimme niitä vastauksineen tähän artikkeliin.

Vinkki! Jos pohdit, sopisiko hankkeesi rahoitettavaksi Nesslingin Säätiön toimesta, suosittelemme selaamaan aiemmin rahoitettuja hankkeitamme. Listaa voit suodattaa hanketyypin tai hakusanan mukaan.

Apurahahakumme on auki 16.8.-17.9.2021. Tule mukaan Nesslingin joukkoon rakentamaan ekologisesti kestävää tulevaisuutta!

Olemme hakemassa rahoitusta osin Nigeriassa tehtävään tutkimukseen. Onkohan tämän kaltaiseen yhteistyöhakemukseen mahdollista saada rahoitusta?

Hankkeiden ei edellytetä liittyvän pelkästään Suomeen, koska ilmiöpohjainen lähestymistapa on usein lähtökohtaisesti globaalia. Tuettavien hankkeiden tulosten tulee kuitenkin olla sovellettavissa suomalaiseen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja tukea Suomen ympäristötavoitteita.

Miten teen hakemuksen, jos minulla on kansainvälinen työryhmä?

Tutkimusapurahat myönnetään vain henkilökohtaisena, emme myönnä ryhmäapurahoja. Jalkautushankkeessa voi toki mukana olla työryhmä, silloin hakemuksessa tulee avata työryhmän jäsenten roolit ja selkeästi rooli, jolle rahoitusta haetaan.

Millaisia asioita globaaleja teemoja käsittelevän tutkimuksen tulee huomioida hakemuksessa?

Hakemuksessa tulee huomioida, että hankkeiden tulosten tulee olla sovellettavissa suomalaiseen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon tai tukea muuten Suomen ympäristötavoitteita.

Kun tekee yhtä osa-aluetta monialaisesta hankkeesta, niin kannattaako hakemuksessa keskittyä enemmän omaan tutkimukseen vai kuvailemaan koko hanketta?

On hyvä kuvata, mihin kokonaisuus liittyy, mutta hakemuksesta on ennen kaikkea tultava selville, mihin raha käytetään.

Voiko apurahaa hakea muuhunkin kuin vain tutkimushankkeisiin?

Jalkautushanke voi koskea mitä tahansa tekemisen muotoa, jossa tutkittu tieto siirretään käyttöön, esimerkiksi taidetta. Käykää tutustumassa https://www.nessling.fi/apurahat/rahoitetut-hankkeet/ (Tuen kohde -osiota naksauttamalla voi saada näkyviin esimerkiksi vain jalkauttamishankkeet).

Hankkeessa edellytetään tiedon tuottajien ja käyttäjien yhteistyötä ja osallistavia toimintatapoja.

Mille aikavälille apurahahankkeiden pitää ajoittua?

Hanke täytyy aloittaa vuoden 2021 aikana. Apurahaa voi käyttää enintään kaksi vuotta pidempään kuin hankkeen suunniteltu kokonaiskesto. Esimerkiksi vuoden hankkeissa rahoituksen maksatusta voidaan siis erityisestä syystä katkot huomioon ottaen jaksottaa enintään kolmelle vuodelle ja neljän vuoden hankkeissa enintään kuudelle vuodelle.

Voiko apurahaa hakea kirjaprojektiin, jossa selkokielisesti pohditaan miten itsekukin meistä voi torjua ilmastonmuutosta ja lajien hupenemista omassa lähiympäristössään?

Jalkautushankkeen tulee sisältää yhteistyötä tutkijoiden ja toimijoiden välillä – mikäli kirjahanke sisältää yhteistyötä tukijoiden kanssa ja hankkeessa tulee ilmi, miten kirjahanke aktivoi ihmisiä toimintaan, voi sille hakea meiltä apurahaa.

Katso lisää esimerkkejä jalkautushankkeista: https://www.nessling.fi/apurahat/rahoitetut-hankkeet/ (Tuen kohde -osiota naksauttamalla voi saada näkyviin esimerkiksi vain jalkauttamishankkeet).

Olen väitellyt marraskuussa 2016. voinko hakea kaksivuotista postdoc-apurahaa?

1.1.2016 tai sen jälkeen väitelleet voivat hakea kaksivuotista postdoc-apurahaa.

Voiko post-doc rahaa hakea myös pieni työryhmä, esim. 2 henkeä joilla on selkeä työjako samasta aihepiiristä?

Kaksi eri tieteenalan post docia voi hakea samaan hankkeeseen omilla hakemuksillaan, mutta hakemuksista tulee ilmetä kytkös ja se, onko rahoitus riippuvainen toisen rahoituksen saamisesta.

Mitä hakuohjeissa tarkoitetaan ”koulutusympäristöllä”?

Koulutusympäristö tässä kontekstissa tarkoittaa ympäristöä, jossa teet tutkimusta: instituutiota, mahdollista tutkimusryhmää, ohjaajaasi jne. Ohjaajille lähetetään sähköpostitse pyyntö lausunnon jättämisestä. Väitöskirjatyön ohjaajien lausunto on pakollinen, ja lausunto tulee jättää viimeistään kaksi viikkoa hakuajan sulkeutumisen jälkeen.