Yhteistyö

Vaikuttavuutta yhteistyöllä

Ympäristönsuojelu tarvitsee yhteistyötä. Teemme yhteistyötä eri ympäristöalan toimijoiden ja muiden rahoittajien kanssa.

Säätiömme on perustajajäsen Ympäristötiedon foorumissa, jonka toimintaa rahoitamme. Ympäristötiedon foorumi tarkoituksena on edistää tieteellisen ympäristötiedon käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa edistämällä tiedon tuottajien ja käyttäjien välistä vuorovaikutusta.

Säätiö on 15 muun säätiön kanssa mukana Säätiöiden professoripoolissa (2012-2015). Poolin kautta professoreille myönnetään apurahoja 12 kuukautta kestävän tutkimusjakson rahoittamiseksi yhdessä yliopiston kanssa. Olemme vuosittain rahoittaneet yhden ympäristötutkimusta tekevän professorin sapattivapaan.

Säätiö on aktiivisena jäsenenä Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnassa, joka on suomalaisten apurahanjakajien yhdistys ja Suomen ainoa säätiöiden etu- ja tukijärjestö. Neuvottelukuntaan kuuluu tällä hetkellä 158 jäsentä. Nesslingin Säätiö on sitoutunut noudattamaan Hyvää säätiötapaa.

Olemme innokkaita lisäämään säätiöiden välistä yhteistyötä. Ensimmäinen konkreettinen säätiöiden yhteinen ponnistus oli Koneen Säätiön ja Ympäristötiedon foorumin kanssa järjestetty yhteinen viestintä- ja vaikuttamiskoulutus ympäristötutkijoille.

Olemme avoimia uusille yhteistyöehdotuksille!